Strona główna

Priorytetem naszego szkolenia jest budowanie więzi pomiędzy przewodnikiem a jego psem, dlatego stosujemy metody pozytywnego szkolenia psów.
Propagujemy i stosujemy metody oparte na pozytywnym wzmocnieniu dlatego, że umożliwiają szybkie przyswajanie wymaganych umiejętności przez psa i inne zwierzęta.
Pozytywne metody szkolenia, które opierają się na pozytywnym wzmocnieniu, są przeciwieństwem szkolenia tradycyjnego. W szkoleniu nie stosujemy kolczatek, obroży elektrycznej, paralizatorów ani innych brutalnych środków przymusu.